BSD ‚Living for the City‘ Part One

Najnovší video počin od BSD sa skladá z troch častí, sledujte prvú !

 

BSD team je jeden s najprogresívnejších teamov v Európe, svedčí o tom aj ich nový projekt pod názvom LIVING FOR THE CITY.

V prvej časti jazdia jazdci Jersey, Nailz a Reed Stark.

 

„The idea was a simple one, one apartment, six months, one city and the BSD Team.

And that city – Glasgow, the largest city in Scotland, the home of BSD and posibly one of the most untapped cities for street riding in the UK.

These videos document a jurney of discovery into what one place can offer a group of friends riding bikes, this is LIVING FOR THE CITY“

 

Preklad: Myšlienka bola jednoduchá, jeden apartmán, šesť mesiacov, jedno mesto a BSD Team. To mesto je Glasgow – najväčšie mesto v Škótsku, domov BSD a možno jedno z najneznámejších miest pre street jazdenie v anglicku.  Tieto videá dokumentujú cestu odhaľovania toho, čo môže jedno miesto ponúknuť skupine bikerov, toto je  LIVING FOR THE CITY.

 

video edit by Dave Sowerby

 

Webová stránka pre LIVING FOR THE CITY:  www.bsdforever.com/livingforthecity

Ďalšia časť bude zverejnená 18.12.

 

BSD Forever !